Vyprávění ducha, který jednal nepoctivě

Napsal Madooc Wayfaarer (») 3. 4. 2014 v kategorii * Spiritismus, duchové, média, atd..., přečteno: 839×
duch.jpg

O tom, že nepoctivost v životě se může značně nevyplatit i po smrti.

(obrázek ducha je pouze ilustrativní)

Pravíte: "jaký život, taková smrt". Já však jsem přesvědčen o jiném, neb na mně se to neosvědčilo býti pravdivé. Můj život, to bylo něco jiného, ten byl plný blaha a radovánek, plný rozkoše, ale má smrt: s hrůzou vzpomínám si na mou smrt, to byla strašná úzkost a děs pojímá mne ještě nyní, kdykoli si vzpomenu na svoji smrt.

Chcete věděti, jaká byla má smrt ? Slyšte, jaký byl můj život.

Můj pán byl velký boháč, majitel několika panství a továren, já pak měl na starosti určovali a vypláceti mzdu lidu služebnému a dělnému. Já vyplácel mzdy tak, že polovina z výplaty i více mnohdy plynulo do mé kapsy, což mělo za následek, ze jsem byl v několika letech větším boháčem nežli můj pán. A tu, když v největším přepychu a bohatství jsem žil, přišla smrt, ano ta smrt. Leže na nádherném loži, svíjel jsem se v útrapách duševních a dlouho jsem se trápil, ač kolem mne stále lékaři a opatrovníci stáli.

Duch můj, povětšině již z těla vybaven, nemohl se přece úplně od něho odloučiti; tu viděl jsem strašlivé obrazy kol sebe, na tisíce mozolovitých dlaní zkrvácených se po mně sápalo a vztahovalo, každý žádal ode mě, oč jsem jej neb jeho rodinu připravil. Každý spílal životu i smrti mé, ano i pominuté psy na mne poštvali a tak v té trýzni jsem umíral. Když pak nastala smrt, tu veškeré to bohatství dolehlo pak na ducha, totiž na mě, neboť jsem již nebyl člověkem — jako obrovský balvan, pod jehož tíži jsem klesal, i slyšel jsem hlas: A nebudeš mít dřive pokoje, dokud neodevzdáš své nespravedlivě nabyté jmění těm, které jsi o ně ošidil. - Tu pak jsem mnoho let bloudil z chatrče do chatrče, od rodiny k rodině, od jednoho dělníka ke druhému, dával jsem, ano prosil jsem, by každý si vzal, oč zkrácen byl. Nikdo však si mě nevšímal a slyšel-li jsem kde jaké slovo o sobě, znělo obyčejně „ten tyran". Až po mnoha letech mi bylo konečně popřáno přijíti do jednoho kroužku, kde mi bylo řečeno, bych prosil Boha a anděla strážného, by mi bylo ulehčeno. I učinil jsem tak a od té doby pak byla ze mne sejmuta ta tíha nepoctivě nabytého jmění, já však ještě stále bloudím a hledám příležitost, jak a kdy bych mohl napraviti viny své. — Věřte, drazí, že veliký žok dobrých skutků nebude vám tak na obtíž, jako jediný nepoctivě nabytý halíř.

Z knihy Karla Sezemského "Ve škole duchovní" r. 1904

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Jagg.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvě a třináct